ISO 14001

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 çevre yönetim sistemi içinde yaşadığımız çevreye, doğaya etkilerimizi ele alan koruma amaçlı yönetim sistemidir.

ISO 14001 NE İŞE YARAR?

Çevreye zarar vermeden ticari hayatı devam ettirmeyi sağlayan 14001 tüm Dünyada kabul görmüş ciddi bir prestij sistemi olarak kabul edilmektedir. ISO 14001:2015 çevre yönetim standardı sistem olarak firmanın çevreye etkilerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlar.

ISO 14001 belgesi ürün ve hizmetlerden oluşan faaliyet alanınızdaki işlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altına alarak çevrenize zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla geliştirilmiş kalite yönetim standardıdır.
Çevreci firma olabilmek amacıyla gayret gösteren firma sayısı her geçen gün artmaktadır. ISO 14001 sadece ticari ve yasal zorunluluklarla değil, sosyal sorumluluk kapsamında da kendisini ispatlamak isteyen kuruluşlara yol gösterir.Günümüz dünyasında çok sayıda işletme, çevre performanslarını değerlendirmekte ve çevreyle ilgili faaliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ancak kişisel gayretler sadece çevre performansını artırmada tek başına yeterli olamamaktadır. Bu faaliyetlerin yeterli olabilmesi işletmenin her bölümüyle bütünleşmiş yapısal ve yönetsel bir çevre yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslar arası standartlar kurum ISO bu amaçla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur. ISO 14001 standardı uygulandığında ticari engellemelere veya yasal mevzuat yapısını sekteye uğratmadan işletmenin çevresel faaliyetlerini düzenler.

ISO 14001 çevre yönetim sistem performansı işletmede hazırlanan prosedürler ve talimatlara uygun çeşitli seviyedeki zincirleme ilişkili görevleri yerine getirmekle yükümlü personele bağlıdır.
Çevrenin korunması ve kirlenmesinin engellenmesi ISO 14001 belgesiyle amaçlanan hedeftir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi adından anlaşılacağı üzere çevresel faktörler üzerinde yoğunlaşan standart bir sistemdir. ISO 14001 ana standart olan ISO 9001 gövde yapısına bağlanarak yürütülür. Mevcut kalite yönetim sisteminize eklenecek çevre prosedürü çevre risk değerlendirme raporlarıyla birlikte sisteme entegrasyonu kolay gerçekleşecektir.

ISO 14001 belgesinin ne olduğu tanımlanmış olmakla birlikte tam olarak ne işe yaradığı daha çok merak edilmektedir. ISO 14001 belgesi her türlü firmanın atık yönetimini organize eden yapıdır. Çevre yönetim sistemi olarak entegre edilir. Gereklilikleri daha fazla çevrenin korunması ile ilgili olup çevresel koruma tedbirleri oluşturulurken firmaların maliyetlerini de düşürerek daha cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Her sistemde olduğu gibi çevre yönetim sisteminde de yasal mevzuatlar öncelikle ele alınmaktadır.

ISO 14001 belgesinin anlamı çevre ile bütünleşmiş olarak ne olduğu açıklanırken daha zorunlu bir durumun olduğu aşikardır. Bugün bacasız sanayi denilen turizm sektöründe bile çevre ödülleri verilmekte sürekli olarak bayrak yarışı devam etmektedir. Turizm gibi çevresel etkileri yüksek olan ancak kirlenmenin daha çok insan eliyle oluştuğu sektörler dışında birde kirlenmenin üretimler sonucu oluştuğu yapay süreçlerde mevcuttur. Örneğin bir yemek üretim tesisinde atık yağların uzaklaştırılması için kurulmuş yağ toplama şirketleri bulunmaktadır. Toplanan bu yağlar BİODİZEL yakıt üreminde kullanılmakta böylece çok faydalı bir geri dönüşüm sağlanmaktadır.

Halbuki atıklarını kanalizasyon yolu ile atan bir yemek üretim tesisi atık yağların denize ulaşması neticesinde çevreye kalıcı hasarlar verebilmektedir. Bu ve bunun gibi önlemler arttıkça ISO 14001 belgesi gerçek amacına ulaşmış olacaktır. İşte bu çevresel düzenlemelerin sadece yasal zorunluluk olarak değil de gönüllülük esası ile bilinçli olarak yapılmasını sağlayan sisteme çevre yönetim sistemi adı verilmektedir.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ISO 9001:2015 standardıyla birlikte değiştirilmiş ve aynı tarihle yayına alınarak ISO 14001:2015 olarak revize edilmiştir.